เพลง Dark Necessities

อัลบั้ม The Getaway

ศิลปิน Red Hot Chili Peppers

17 มิ.ย. 59

เนื้อเพลง Dark Necessities

Dark Necessities (沉迷黑暗) - Red Hot Chili Peppers (红辣椒乐队)

Written by:Josh Adam Klinghoffer/Michael Peter Balzary/Anthony Kiedis/Chad Gaylord Smith/Brian Joseph Burton

Coming on to the light of day we got

Many moons that are deep at play so I

Keep an eye on the shadow smile

To see what it has to say

 

You and I both know

 

Everything must go away

 

What do you say

 

Spinning knot that is on my heart is like a

Bit of light and a touch of dark you got

Sneak attack from the zodiac

But I see your fire spark

 

Eat the breeze and go

 

Blow by blow and go away

 

What do you say

 

Yeah

 

You don't know my mind

 

You don't know my kind

 

Dark necessities are part of my design and

 

Tell the world that I'm

Falling from the sky

 

Dark necessities are part of my design

 

Stumble down to the parking lot you got

No time for the afterthought they're like

Ice cream for an astronaut

Well that's me looking for we

 

Turn the corner and

 

Find the world at your command

 

Playing the hand

 

Yeah

 

You don't know my mind

 

You don't know my kind

 

Dark necessities are part of my design

 

Tell the world that I'm

 

Falling from the sky

 

Dark necessities are part of my design

 

Do you want this love of mine

Darkness helps us all to shine

Do you want it do you want it now

 

Do you want it all the time

But darkness helps us all to shine

Do you want it do you want it now

 

Pick you up like a paper back with the

Track record of a maniac so I

Move it in and we unpack

It's the same as yesterday

 

Any way we roll

 

Everything must go away what do you say

 

Yeah

 

You don't know my mind

 

You don't know my kind

 

Dark necessities are part of my design

 

Tell the world that I'm

 

Falling from the sky

 

Dark necessities are part of my design

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***