เพลง เปิด

อัลบั้ม ปลาตี้ญาติ

ศิลปิน ปลานิลเต็มบ้าน

16 พ.ค. 61

เนื้อเพลง เปิด

เพลง: เปิด

ศิลปิน: ปลานิลเต็มบ้าน

 

ใบไม้ที่มันร่วงโรย

ก็ยังมีคุณค่าและความหมาย

ความรักที่มันพ้นไป

ก็ยังมีคุณค่าในความคิด

อย่ายึดติดเปิดใจเรารับ

ความสุขที่เข้ามา

แล้วรักจะอยู่กับเธอเสมอในใจ

ตลอดไป

 

เธอติดอยู่กับความคิด

ติดอยู่กับความหลัง

ที่ทำให้เธอเสียใจ

รอบกายมีแต่ความหมาย

อดีตที่อยู่รอบตัว

มีอะไรตั้งมากมายในชีวิต

ให้เธอได้พบและเดินเพื่อเริ่มใหม่

 

อย่าติดอยู่กับความคิด

ติดอยู่กับความหลัง

ที่ทำให้เธอเสียใจ

เปิดใจให้กับความหวัง

เปิดตาให้กับหัวใจ

มีอะไรตั้งมากมายในชีวิต

ให้ฉันเป็นแรงผลักดันให้เดินต่อ

 

ใบไม้ที่มันร่วงโรย

ก็ยังมีคุณค่าและความหมาย

ความรักที่มันพ้นไป

ก็ยังมีคุณค่าในความคิด

อย่ายึดติดเปิดใจเรารับ

ความสุขที่เข้ามา

แล้วรักจะอยู่กับเธอเสมอในใจ

 

มีอะไรตั้งมากมายในชีวิต

ให้ฉันเป็นแรงผลักดันให้เดินต่อ

 

จากนี้คำถามที่มีมากมาย

เธออาจรู้ได้โดยไม่ต้องให้ใครมาบอก

เธอรู้ได้ด้วยตัวของเธอเอง

 

ใบไม้ที่มันร่วงโรย

ก็ยังมีคุณค่าและความหมาย

ความรักที่มันพ้นไป

ก็ยังมีคุณค่าในความคิด

อย่ายึดติดเปิดใจเรารับ

ความสุขที่เข้ามา

แล้วฉันจะอยู่กับเธอเสมอในใจ

 

ใบไม้ที่มันร่วงโรย

ก็ยังมีคุณค่าและความหมาย

ความรักที่มันพ้นไป

ก็ยังมีคุณค่าในความคิด

อย่ายึดติดเปิดใจเรารับ

ความสุขที่เข้ามา

แล้วฉันจะอยู่กับเธอเสมอในใจ

ตลอดไป

ตลอดไป

ตลอดไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***