เพลง The Dragon Song Revisited

อัลบั้ม Pete's Dragon

ศิลปิน Bonnie "Prince" Billy

12 ส.ค. 59

เนื้อเพลง The Dragon Song Revisited

The Dragon Song Revisited - Bonnie "Prince" Billy

Written by:David Lowery/Toby Halbrooks/Will Oldham

Go north go north

With wings on your feet

 

Go north with the wind

Where the three rivers meet

There's a clearing

Of sorts in the circle of trees

 

Where the wild constellations

Shine one two and three

 

Look all around you and see

 

Deep in the forest there

Dragons will be

 

They come from the earth

Yes they come from the stone

 

The icy cold north

That's where they call home

 

Go where the mountain kisses the sea

 

Better be brave far braver than me

Look all around you and see

 

Deep in the forest there

Dragons will be

 

If a dragon should find you

You might ought to run

 

No one has lived through

Such a run in not one

 

So if you hear a roar

Goodness sake peuru leave

 

Up where you find them wild and free

Look all around you and see

 

Deep in the forest there

Dragons will be

 

Look all around you you won't

Find me

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***