เพลง Holding You Down (Goin' in Circles)

อัลบั้ม Pure... Urban

ศิลปิน Jazmine Sullivan

17 มี.ค. 56

เนื้อเพลง Holding You Down (Goin' in Circles)

Holding You Down (Goin' In Circles) - Jazmine Sullivan (贾斯麦恩·苏莉万)

I done went through just about two packs of tissues baby

And you're looking at me like you ain't the issue baby

And though i tried to leave

I can't stop missing you baby

And i keep coming

I keep coming back

Keep going in circles circles

Round and round

And while you're doing me so wrong i just keep holding you down

I feel so stupid foolish

Loving you all this way

But what can i say

But i wanna go

I wanna go but i keep coming back

Why i'm so confused

For you i have no answer boy

When I feel so used by you just like a toy

It's a shame that you don't care enough to even give me half the love

I give to you

I live for you baby

I'm ashamed to say that I'm to blame for how you act

Cause i keep coming

(i keep coming back)

Keep going in circles circles

Round and round

And while you're doing me so wrong

I just keep holding you down

I feel so stupid foolish

Loving you all this way

But what can i say

But i wanna go

(i wanna go but i keep coming back)

I can't stop i i can't

I can't stop missing you baby

And i i i can't stop

I i i can't stop

 

I'll stay cause i love you but i hate that i stay

You know i won't go

That's why you treat me this way

I wanna be happy

Though it hurts me so bad

Don't know what it is that keeps me coming back

 

Keep going in circles circles

Round and round

And while you're doing me so wrong i just keep holding you down

I feel so stupid

Foolish

Loving you all this way

But what can i say

But i wanna go

(i wanna go but i keep coming back)

Going in circles circles

Round and round

And why I'm doing me so wrong i just keep holding you down

I feel so stupid

Foolish

Loving you all this way

But what can i say

But i wanna go

(i wanna go but i keep coming back)

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***