เพลง อยากรู้

เนื้อเพลง อยากรู้

อยากรู้ - น้ำชา ชีรณัฐ (缇拉娜·友萨奴)

Written by:เทพนม สุวรรณบุณย์/วัฒนกร ศรีวัง

อยากรู้ความจริงนัก

 

ใครที่ทำให้เธอคิดหนัก

 

อยากรู้ใจเธอนัก

 

ใครที่ทำให้เธอเพ้อพร่ำ

 

ใครที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำ

 

อยากถามเธอใคร

 

ฉันกับเธอนั้น

 

แรกชีวันเคียงใจหมายปอง

 

หมายหวังจองหัวใจ

 

ไม่เคยท้อแท้ปรวนแปรผันไป

 

เทิดทูนเหนือใคร

 

เก็บดวงใจให้เธอไว้ครอง

 

แล้ว เหตุใดรัก

 

ยิ่งนานวันลางเลือนสัมพันธ์

 

เหมือนไร้ความรักกัน

 

หัวใจของฉันเดียวดายระกำ

 

โอ้ใครไหนกัน แอบมาทำให้เธอภวังค์

 

อยากรู้ความจริงนัก

 

ใครที่ทำให้เธอคิดหนัก

 

อยากรู้ใจเธอนัก

 

ใครที่ทำให้เธอเพ้อพร่ำ

 

ใครที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำ

 

อยากถามเธอใคร

 

I just want to know

Secret of your heart

 

ฉันเฝ้าติดตาม

 

กี่โมงยามเฝ้าตามเรื่อยไป

 

หวังพบเพียงเพราะใคร

 

ที่เธอซ่อนไว้ในดวงฤทัย

 

มอบจิตและใจ

 

ห่วงอาลัยให้ความรักพา

 

อยากรู้ความจริงนัก

 

ใครที่ทำให้เธอคิดหนัก

 

อยากรู้ใจเธอนัก

 

ใครที่ทำให้เธอเพ้อพร่ำ

 

ใครที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำ

 

อยากถามเธอใคร

 

ใครที่ทำให้ใจชุ่มฉ่ำ

 

อยากถามเธอใคร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***