เพลง AS IF IT'S YOUR LAST

อัลบั้ม AS IF IT'S YOUR LAST

ศิลปิน BLACKPINK

22 มิ.ย. 60

เนื้อเพลง AS IF IT'S YOUR LAST

Song: As If It's Your Last

Artists: BLACKPINK

 

นอ มวอน เด ชา กู แซง กัก นา

 

ชา จน ชิม ซัง แฮ แอ กา ทา

 

ออล กู รี ตือ กอล โก

 

คา ซือ มึน คเย ซก ตวี ออ

แน โม มี มัม แด โร

อัน ดแว ออ จี รอ วอ

 

นอน ฮัน จู เม โม แร กา ทา

 

ชา พิล ดึท ชา พี จี อา นา

 

นอน ชวิบ จี อา นึน กอล

คือ แร ซอ ดอ กึล รยอ

 

แน มา มี มัม แด โร

อัน ดแว ออ อี ออบ ซอ

 

ชี กึม นอ รึล วอน ฮา นึน

แน ซุม กยอ รี นือ กยอ จี นี

 

นอล พา รา โพ โก อี ซอ โด

missing you

ซอ ทุน นัล won’t you set me free

 

 

Baby นัล ทอ ชิล กอท

ชอ รอม อา นา จวอ

คือ มัน แซง กา แค

มวอ กา คือ รี ออ รยอ วอ

 

คอ จิท มัล ชอ รอม คี

ซือ แฮ จวอ แน กา นอ เอ เก

 

มา จี มัก ซา รัง งิน กอท รอม

 

 

มา จี มัก ชอ รอม

มา มา มา จี มัก ชอ รอม

 

มา จี มัก บา มิน กอท ชอ รอม love

มา จี มัก ชอ รอม

มา มา มา จี มัก ชอ รอม

 

แน อิล ตา วิน ออม นึน กอท ชอ รอม

 

Uh I’ma fall in love baby

You gon finna catch me

Uh give you all of this baby

Call me pretty and nasty

Cause we gonna get it my love

you can bet it on black

we gon double the stack

on them whoa

I be the Bonnie

and you be my Clyde

We ride or die

Xs and Os

 

ชี กา นึน ฮึล รอ กา นึน เด

มา อึม มัน กือ แพ จี จี

 

แน เซ ซัง งึน นอ ฮา นา มัน

missing you

ซอ ทุน นัล won’t you set me free

 

Baby นัล ทอ ชิล กอท

ชอ รอม อา นา จวอ

 

คือ มัน แซง กา แค

มวอ กา คือ รี ออ รยอ วอ

คอ จิท มัล ชอ รอม คี

ซือ แฮ จวอ แน กา นอ เอ เก

 

มา จี มัก ซา รัง งิน กอท รอม

 

มา จี มัก ชอ รอม

มา มา มา จี มัก ชอ รอม

 

มา จี มัก บา มิน กอท ชอ รอม

 

มา จี มัก ชอ รอม

มา มา มา จี มัก ชอ รอม

แน อิล ตา วิน ออม นึน กอท ชอ รอม

 

 

One two three

แซ โร อุน ชี จา กี ยา

ชอล แด ทวี โด รา โพ

จิน อา นึล กอ นี กา

นัล นอ เอ เก ทอน จี มยอน

นอ นึน นัล กก ชา บา ชวอ

 

เซ ซัง งึน อู ริล กอก

จี โม ทัล เท นี กา

 

BLACKPINK in your area

 

Baby นัล ทอ ชิล กอท

ชอ รอม อา นา จวอ

 

คือ มัน แซง กา แค

มวอ กา คือ รี ออ รยอ วอ

 

คอ จิท มัล ชอ รอม คี

ซือ แฮ จวอ แน กา นอ เอ เก

 

มา จี มัก ซา รัง งิน กอท รอม

 

มา จี มัก ชอ รอม

มา มา มา จี มัก ชอ รอม

 

มา จี มัก บา มิน กอท ชอ รอม

 

มา จี มัก ชอ รอม

มา มา มา จี มัก ชอ รอม

แน อิล ตา วิน ออม นึน กอท ชอ รอม love

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***