เพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า Feat.เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง ห่อหมกฮวกไปฝากป้า Feat.เต๊ะ ตระกูลตอ

 

เพลง: ห่อหมกฮวกไปฝากป้า Feat.เต๊ะ ตระกูลตอ

ศิลปิน: ลำเพลิน วงศกร

 

มื้อนี้เฮียนข่อยเพิ่นไปประสาฮีตฮอย

ลงท่งหาหอยหาเห็ดและหาปลา

เพิ่นส่อนอยู่บวกเพิ่นได้ฮวกมา

เขียดจีนาแมงดาและกบน้อย

มื้อนี้เฮียนข่อยประมาณหกโมงแลง

เพิ่นเฮ็ดแนวกินแลง

หอมหิ่นหิ่นกลิ่นตำดัง

มีตำบักหุ่งหมกฮวกและกุ้งห่าง

ถอนหายใจดังดังกำลังนั่งแม่ข่อยใช้

 

เทิ่งอยากสิห่องอยากสิไห่

เพิ่นบอกข่อยฮิฟ้าวไป

เอาห่อหมกฮวกให้ป้าสาก่อน

เบิ่งไปฮอดเฮือนป้า

เอิ้นหาป้าหมากะหอน

ป้าเฮาบ่อยู่บ้าน

 

ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า

ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว

ขากลับรถเสือกยางฮัว

แหกลงแขงฮั๋วรถกะเลยฮ้าง

เบิดแฮงหอบขึ้นฮึบฮึบ

ฟ้าห้องฮึ้มฮึ้มฝนกะตกฮำ

ฮาดหัวไหลมาฮอดหำ

ฝนตกฮำเฮาเปียกฮอดหมกฮวก

 

ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า

ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว

ขากลับรถเสือกยางฮัว

แหกลงแขงฮั๋วรถกะเลยฮ้าง

เบิดแฮงหอบขึ้นฮึบฮึ้ม

ฟ้าห้องฮึ้มฮึ้มฝนกะตกฮำ

ฮาดหัวไหลมาฮอดหำ

ฝนตกฮำเฮาเปียกฮอดหมกฮวก

 

ระยะทางมันกะไกลห่าง

ซัวสิฮอดเฮียนเฮา

หนหวยหลาย

ฮุ้อยู่ดอกว่าเป็นลูกใช้เอาเอา

เทิ้งสิฮากรถเฮากะฮ้าง

จูงมาหมากะเห่า

หูกะอื้อหิวกะหิวข้าว

โอ้ยหึ หึหึ หึหึ

หึหึละกะ หึหึหึหึหึหึหึหึหึหึหึ

 

ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า

ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว

ขากลับรถเสือกยางฮัว

แหกลงแขงฮั๋วรถกะเลยฮ้าง

เบิดแฮงหอบขึ้นฮึบฮึบ

ฟ้าห้องฮึ้มฮึ้มฝนกะตกฮำ

ฮาดหัวไหลมาฮอดหำ

ฝนตกฮำเฮาเปียกฮอดหมกฮวก

 

ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า

ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว

ขากลับรถเสือกยางฮัว

แหกลงแขงฮั๋วรถกะเลยฮ้าง

เบิดแฮงหอบขึ้นฮึบฮึบ

ฟ้าห้องฮึ้มฮึ้มฝนกะตกฮำ

ฮาดหัวไหลมาฮอดหำ

ฝนตกฮำเฮาเปียกฮอดหมกฮวก

 

ฮำฮอนนำห่อหมกฮวก

ห้อยอยู่แขงฮั้วน้ำห่งหน้าดู

ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้

ว่าเฮาห่อหมกฮวกไปฝากป้า

ฮ่วยป้าลาวฮู้บ่ฮู้

ว่าเฮาห่อหมกฮวกไปฝากป้า

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***