เพลง ความจริงแค่ในเมื่อวาน

เนื้อเพลง ความจริงแค่ในเมื่อวาน

เพลง: ความจริงแค่ในเมื่อวาน

ศิลปิน: ต้น ธนษิต

 

คนบางคนเพียงชั่วคืนกลับลืมเลือน

คนบางคนเพียงพบใครก็แปรเปลี่ยน

คนบางคนนานเท่าไรยังวนเวียน

กับวันที่ดีที่เคยรักใครสักคน

คนที่แม้วันนี้จะเหลือแค่เพียงความทรงจำ

 

เธอเป็นเพียงความจริงแค่ในเมื่อวาน

ที่มันยังเลือนลางในใจของฉัน

เป็นเพียงภาพในอดีต

ที่ฉันยังคงกอดเก็บเอาไว้

 

ไม่ใช่ความรัก

ทำเราเสียใจแต่เป็นเพียงเราเอง

ไม่ทิ้งไม่ยอมปล่อยมันให้ไป

รู้แต่ยังไม่เข้าใจ

ทำไมมันยังรักเธอ

 

ยังมีเธอในหัวใจไม่ลืมเลือน

ยังมีเธอเสมอไปไม่เคยเปลี่ยน

บางเวลายังคิดถึงยังวนเวียน

กับวันที่ดีที่เราต่างมีให้กัน

ราวกับเธอยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจำ

 

เธอเป็นเพียงความจริงแค่ในเมื่อวาน

ที่มันยังเลือนลางในใจของฉัน

เป็นเพียงภาพในอดีต

ที่ฉันยังคงกอดเก็บเอาไว้

 

ไม่ใช่ความรักทำเราเสียใจ

แต่เป็นเพียงเราเอง

ไม่ทิ้งไม่ยอมปล่อยมันให้ไป

รู้แต่ยังไม่เข้าใจ

ทำไมมันยังรักเธอ

 

ทำไมมันยังเหลือภาพเหล่านั้น

 

เธอเป็นเพียงความจริงแค่ในเมื่อวาน

ที่มันยังเลือนลางในใจของฉัน

เป็นเพียงภาพในอดีต

ที่ฉันยังคงกอดเก็บเอาไว้

 

ไม่ใช่ความรักทำเราเสียใจ

แต่เป็นเพียงเราเอง

ไม่ทิ้งไม่ยอมปล่อยมันให้ไป

รู้แต่ยังไม่พร้อมเข้าใจ

รู้เธอจากไปแสนไกล

ทำไมยังคิดถึงเธอ

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***