เพลง ZUTTER GD&T.O.P Version

อัลบั้ม E

ศิลปิน GD & TOP

05 ส.ค. 58

เนื้อเพลง ZUTTER GD&T.O.P Version

 

Song: ZUTTER

Artist: GD & TOP

 

โอนึล บัม อูรี freaky freaky แฮ yea

Baby give me some

give me give me some yea

นอวา นา ดุลรี ชีริซชีริซแฮ yea

Can U give me some

give me give me some yea

 

โอนึล บัม อูรี freaky freaky แฮ yea

Baby give me some

give me give me some yea

 

นอวานา ดุลรี ชีริซชีริซแฮ yea

Can U give me some

give me give me some

 

อี โนแร ชอลรอ แน แรบ ชอลรอ

เน ซือทาอิล ชอลรอ เนกา ชม ชอลรอ

ดารี ตอลรอ ดน บอลรอ ฮานึล กอลรอ

 

ay do you wanna

 

GD ฮามยอน โอแฮ Call me GOD

เนกา วอนฮามยอน นัน ดวีชิบบอ DOG

ซึลเดออบนึน กงซิก มัลโก

อีกอซมัน กีออกแฮ

I’m ILL ดอฮากี 1 ชียงงี

เน นาอิน 2วา7อึล ฮับแฮ natural

 

I never loose

 

ดิลรอ ดึลรึล นเวชุลฮยอล

ซองกงฮาโก ซิพพอ

 

Yes I’m the manual

นัล กยองฮอมฮาโก ซิพพอ

 

Then keep it sexual

School of hard knocks

นอน โชทเว ชอลรอ

ชีรูฮัน แรบเบนึน ซาชองงอบซี ยกแฮ

นัน อีรึมปัลโด ฮเวซาปัลโด

กุดดี ปัล พิลรโย ออบซี

มัก ตงงึล ซาโด บักซูกัลแชรึล บัดชี

 

Guess I’m famous

 

อีกอน กีมักฮิน กือแดอึย อิบดอกกึล

ฮวันนยองฮานึน อิบฮักซิก

นอน แมอิล อิบมันนาบุลแด

ดนนี นอมู มันนา

เน ทงชังงึน ดังกูแด กงงี นอมู มันนา

อี โรแร ชอลรอ แน แรบ ชอลรอ

เน ซือทาอิล ชอลรอ เนกา ชม ชอลรอ

ดารี ตอลรอ ดน บอลรอ ฮานึล กอลรอ

 

ay do you wanna

 

อี โนแร ชอลรอ แน ชุม ชอลรอ

เน ซือทาอิล ชอลรอ เนกา ชม ชอลรอ

ดารี ตอลรอ ดน บอลรอ ฮานึล กอลรอ

 

ay do you wanna

 

T O P ซารัมดึลรี กวีซินนีรา แฮ

Da Vinci กา ฮวันแซงแฮซชี

 

yea my brain

 

เน อึมมักกึน ชัมมี วา decaffein

นัล ดงกยองแฮ ออซอ อลราทา ซินคันเซน

 

Francis Bacon in ma

 

Kitchen ฮัน คยอน

นัน มาชี นี มอรีวีเอ

ชุมมึล ชูนึน Calder

ชินชี ปานึน บีพยองกา

นีดึลรี มูออล อัลรอ

นานึน ออริล ชอกเก ซัลชยอบวาซอ

ดน มัซซึล อัลรา

Roma เอ กามยอน

Roma อึย บอบบึล ตารา

โกมานึน ชอกี ออมมาอึย พุมเม การยอม

กยองชีรึล โบมยอน เน ฮยอนซิลรึล แกดัลรา

ชักกึน โกมายาออซอ

ออมมาอึย พุมเม การยอม

บิชชี นานึน นอมชยอนานึน

ชุลชุล ฮือรือชี ยองกัมมึย วอนชอนฮานานึน

นานึน นูกา บวาโด มบซี ชอลรอ

ซุลเร ชอลรอ they tell me

เย ซุลรียา ชอลรอ

อี โนแร ชอลรอ แน แรบ ชอลรอ

เน ซือทาอิล ชอลรอ เนกา ชม ชอลรอ

ดารี ตอลรอ ดน บอลรอ ฮานึล กอลรอ

 

ay do you wanna

 

อี โนแร ชอลรอ แน ชุม ชอลรอ

เน ซือทาอิล ชอลรอ เนกา ชม ชอลรอ

ดารี ตอลรอ ดน บอลรอ ฮานึล กอลรอ

 

ay do you wanna

 

อีกอน มาชี ทาชา

ชีดือแร โกนีวา แดกิลรีอึย ฮับชัก

อุซซอบวาโย ฮัลชัก

อูรี ดุลรึน ทาชา

ชีดือแร โกนีวา แดกิลรีอึย ฮับชัก

ชงงัล นอฮโก ทังทังทัง

โอนึล บัม อูรี freaky freaky แฮ yea

 

Baby give me some

give me give me some yea

 

นอวา นา ดุลรี ชีริซชีริซแฮ yea

 

Can U give me some

give me give me some yea

 

โอนึล บัม อูรี freaky freaky แฮ yea

 

Baby give me some

give me give me some yea

 

นอวา นา ดุลรี ชีริซชีริซแฮ yea

 

Can U give me some

 

give me give me some

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***