เพลง บ่แม่นบ่ฮัก Ost.ปาฏิหาริย์แก้วนาคราช บุญเฮ็ด-บุญสร้าง

เนื้อเพลง บ่แม่นบ่ฮัก Ost.ปาฏิหาริย์แก้วนาคราช บุญเฮ็ด-บุญสร้าง

 

เพลง: บ่แม่นบ่ฮัก Ost.ปาฏิหาริย์แก้วนาคราช บุญเฮ็ด-บุญสร้าง

ศิลปิน: แซ็ค ชุมแพ

 

บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากห่างเหิน

ย่อนชะตาเข้ามาเผชิญ

เฮ็ดอ้ายให้จากลา

 

ย่อนว่าฟ้าลิขิตมาเพื่อจาก

หรือวิบากกรรมใดที่เฮ็ดมา

คั่นเส้นทางบ่สมคู่ควรน้องหล่า

บัดสิว่าบ่แม่นคู่คอง

บ่เคียงกันคั่นสวรรค์บ่สรรสร้างเฮา

พาพัดพลัดพรากแยกเฮาสอง

ต้องจากกันบ่ทันได้สมดังใจ

 

ย่อนสวรรค์ขีดทางให้เฮาเดิน

ต้องเผชิญกับความปวดร้าว

ต้องเหน็บหนาวกับความพลัดพราก

บ่อยากจากแต่อ้ายต้องไป

 

บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากจากนาง

แต่ว่าเส้นทางลิขิตไว้ให้อ้ายไป

ทั้งที่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน

บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากห่างเหิน

ย่อนชะตาเข้ามาเผชิญ

เฮ็ดอ้ายให้จากลา

 

ย่อนว่าฟ้าลิขิตมาเพื่อจาก

หรือวิบากกรรมใดที่เฮ็ดมา

คั่นเส้นทางบ่สมคู่ควรน้องหล่า

บัดสิว่าบ่แม่นคู่คอง

บ่เคียงกันคั่นสวรรค์บ่สรรสร้างเฮา

พาพัดพลัดพรากแยกเฮาสอง

ต้องจากกันบ่ทันได้สมดังใจ

 

ย่อนสวรรค์ขีดทางให้เฮาเดิน

ต้องเผชิญกับความปวดร้าว

ต้องเหน็บหนาวกับความพลัดพราก

บ่อยากจากแต่อ้ายต้องไป

 

บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากจากนาง

แต่ว่าเส้นทางลิขิตไว้ให้อ้ายไป

ทั้งที่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน

บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากห่างเหิน

ย่อนชะตาเข้ามาเผชิญ

เฮ็ดอ้ายให้จากลา

 

บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากจากนาง

แต่ว่าเส้นทางลิขิตไว้ให้อ้ายไป

ทั้งที่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน

บ่แม่นบ่ฮักบ่ได้อยากห่างเหิน

ย่อนชะตาเข้ามาเผชิญ

เฮ็ดอ้ายให้จากลา

 

ย่อนชะตาเข้ามาเผชิญ

เฮ็ดอ้ายให้จากลา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***