เพลง TOY

อัลบั้ม TOY

ศิลปิน The TOYS

24 ม.ค. 61

เนื้อเพลง TOY

เพลง: TOY

ศิลปิน: The TOYS

 

ทำได้แค่เพียงมองดูเธอค่อยๆเดินจากไปอย่างช้าๆ

ก็ไม่ได้คิดว่าเธอทำผิดก็เรื่องแบบนี้มันธรรมดา

เธอไม่ต้องที่จะอธิบายถึงฉันรู้เธอก็ต้องไป

เป็นได้แค่นี้จริงๆแค่คนคนเดียวที่รักเธอที่สุด

กระจกใบนี้มันไม่มีราคาใด

อย่าพยายามมองเข้าไป

ถูกแล้วที่เขาควรจะเดินไป

โกรธตัวเองทุกครั้งที่ส่อง

 

กระจกใบนี้มันไม่มีราคาใด

อย่าพยายามมองเข้าไป

ถูกแล้วที่เขาควรจะเดินไป

โกรธตัวเองทุกครั้งที่ส่อง

กระจกใบนี้

กระจกใบนี้มันไม่มีราคาใด

อย่าพยายามมองเข้าไป

ถูกแล้วที่เขาควรจะเดินไป

โกรธตัวเองทุกครั้งที่ส่อง

 

กระจกใบนี้มันไม่มีราคาใด

อย่าพยายามมองเข้าไป

ถูกแล้วที่เขาควรจะเดินไป

โกรธตัวเองทุกครั้งที่ส่อง

 

กระจกใบนี้มันไม่มีราคาใด

อย่าพยายามมองเข้าไป

ถูกแล้วที่เขาควรจะเดินไป

โกรธตัวเองทุกครั้งที่ส่อง

 

กระจกใบนี้มันไม่มีราคาใด

อย่าพยายามมองเข้าไป

ถูกแล้วที่เขาควรจะเดินไป

โกรธตัวเองทุกครั้งที่ส่อง

กระจกใบนี้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***