เพลง Love Song

อัลบั้ม BIGBANG Special Edition

ศิลปิน BIGBANG

08 เม.ย. 54

เนื้อเพลง Love Song

Song: Love Song

Artist: BIGBANG

 

ฮัน ยอ จา กา มอล รอ จยอ กา

นัม จา นึน โน เร พู รึน จี มัน

นุน มุล รี นา นึน กอล อี พยอล รี รัน

 

นอล มัน จิล ซู กา ออบ นึน กอล

I know yeah eh

ตอล รอ จี นึน นัล จับ บา จวอ hello

I hate this love song, I hate this love song

I hate this love song, I hate this love song

I hate this love song, I hate this love song

I hate this love song, I hate this love song

 

อี ซา รัง โน เร กา ชีล รอ ดา ชิน นัน พู รือ รี

นอ รึล ตอ โอล รี จี อัน เก อิจ จึล ซู อิซ เก

อี ซา รัง โน เร กา ชีล รอ อุซ ซือ มยอ พู รือ รี

คือ เด กา เว รบ จี อัน เก จี กึม นอ เอ เก โร

นัน ooh ooh ooh ooh

นัน ooh ooh ooh ooh

นัน ทู รยอ วอ อี เซ ซัง งึน อึย มี ออบ ซอ

ทัล กวา พยอล รี อิซ นึน นอ อิซ นึน คือ กซ เซ เท รยอ กา จวอ

 

อู รี นึน นา รึม ดา วอซ นึน เด

you know เน เก ซา รัง งึน กา รือ ชยอ จุน นอ Hello

I hate this love song, I hate this love song

I hate this love song, I hate this love song

I hate this love song, I hate this love song

I hate this love song, I hate this love song

 

อี ซา รัง โน เร กา ชีล รอ ดา ชิน นัน พู รือ รี

นอ รึล ตอ โอล รี จี อัน เก อิจ จึล ซู อิซ เก

อี ซา รัง โน เร กา ชีล รอ อุซ ซือ มยอ พู รือ รี

คือ เด กา เว รบ จี อัน เก จี กึม นอ เอ เก โร

นัน ooh ooh ooh ooh

นัน ooh ooh ooh ooh

 

ตา ซือ ฮัน เฮซ ซาล โต ทา รึน เซ ซัง ซึล ซึล รี ชุม ชู นึน คัล แด พัท

พู รึน ออน ตอก วี นัน ยอ จอน ฮี คือ นา วา เอ มซ ดา ฮัน แด ฮวา

อา มู แด ทับ บอบ นึน (แด ทับ บอบ นึน)

มู พโย จอง ฮัน จอ ฮา นึน (จอ ฮา นึน)

ฮวิน คู รึม ทวี เอ ซุม มอ อิซ เกซ จี นอล พยอล รี ดเวซ เกซ จี

นุน กัม โก เน ซุม กยอล

รึล นือ กยอ เน กุม มึล กวา เน อิบ กา เอ บอน จิน มี โซ

จี กึม นัน นอ วา ซุม มึล ชวี ออ

ชี กัน นา มอม ชวอ คือ นยอ วา นัล กัล รา นน จี มัล รา

พา รัม มา มอม ชวอ

เน เก โบ แน นึน มา จี มัก พยอล จี ฮัน จาง

 

อี ซา รัง โน เร กา ชีล รอ ดา ชิน นัน พู รือ รี

นอ รึล ตอ โอล รี จี อัน เก อิจ จึล ซู อิซ เก

อี ซา รัง โน เร กา ชีล รอ อุซ ซือ มยอ พู รือ รี

คือ เด กา เว รบ จี อัน เก จี กึม นอ เอ เก โร

นัน ooh ooh ooh ooh

นัน ooh ooh ooh ooh

I hate this love song

นัน ooh ooh ooh ooh

I hate this love song

oh I hate this love song

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***