เพลง ไม่พอ

อัลบั้ม Lucid Dream

ศิลปิน Jelly Rocket

14 ม.ค. 60

เนื้อเพลง ไม่พอ

ไม่พอ - Jelly Rocket

Written by:Jelly Rocket

 

บอกฉัน

 

ว่าเธอมีเหตุผล

 

เรื่องราวมากมายจนต้องเข้าใจ

 

กี่ครั้ง

 

ที่เราต้องกลับมา

 

ที่เดิมที่เคยผ่านไป

 

เธอบอกเหตุผลมากมาย

เธอบอกว่าทำไม่ได้จริงๆ

 

มันคงไม่มีวิธี

ที่ทำให้รักเราดีเหมือนเดิม

 

หากว่าเธอไม่รักกันอีก

 

ฉันก็อยากจะขอให้เธอพูดมา

 

พูดมาเถอะว่า พอ

จากนี้

 

มันคงเป็นเพราะฉันนั้นดีไม่พอ

 

รักฉันมันไม่พอ

 

เธอบอกเหตุผลมากมาย

เธอบอกว่าทำไม่ได้จริงๆ

 

มันคงไม่มีวิธี

ที่ทำให้รักเราดีเหมือนเดิม

 

หากว่าเธอไม่รักกันอีก

 

ฉันก็อยากจะขอให้เธอพูดมา

 

พูดมาเถอะว่า พอ

จากนี้ มันคงเป็น

เพราะฉันนั้นดีไม่พอ

 

รักฉันมันไม่พอ

 

รักเธอมากเท่าไหร่

ก็เหมือนว่าจะไม่พอ

ให้ไปเท่าไหร่

ให้จนฉันเริ่มท้อ

รักมันไม่พอ

 

รักมันไม่พอ

 

รักเธอมากเท่าไหร่

ก็เหมือนว่าจะไม่พอ

ให้ไปเท่าไหร่

ให้จนฉันเริ่มท้อ

รักมันไม่พอ

 

รักมันไม่พอ

 

รักเธอมากเท่าไหร่

ก็เหมือนว่าจะไม่พอ

ให้ไปเท่าไหร่

ให้จนฉันเริ่มท้อ

รักมันไม่พอ

 

รักมันไม่พอ

 

รักเธอมากเท่าไหร่

ก็เหมือนว่าจะไม่พอ

ให้ไปเท่าไหร่

ให้จนฉันเริ่มท้อ

รักมันไม่พอ

 

รักมันไม่พอ

 

หากว่าเธอไม่รักกันอีก

 

ฉันก็อยาก

จะขอให้เธอพูดมา

 

พูดมาเถอะว่า พอ

จากนี้

 

มันคงเป็นเพราะ

ฉันนั้นดีไม่พอ

 

รักฉันมันไม่พอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***