เพลง 8282(Party) (feat. SUPERBEE, UNEDUCATED KID)

อัลบั้ม 8282(Party) (Feat. SUPERBEE, UNEDUCATED KID)

ศิลปิน TWLV

04 ส.ค. 62

เนื้อเพลง 8282(Party) (feat. SUPERBEE, UNEDUCATED KID)

 

 

Song: 8282(Party) (feat. SUPERBEE, UNEDUCATED KID)

Artist:TWLV

 

party party party

다 불러 모아 네 친구들 다 yeah

party party party

그림 좋아 눈 돌아

party party party

내 뚜껑 없는 차에 태우고 다시

party party party

skrt skrt like

party party party

hold up 내 친구들과 난 so player

장담할게 우리보다 누가 더 player

난 본능적인 놈 like kanye

생각 없이 움직여 특히 밤에

여자애들은 눈을 못 떼고

나는 너네 필요 없다는 식의 태도

쟤넨 네 욕을 하며 물어봐

저 남자 옆에 기집애 누구야

웬 날라리 놈들이 파티 날아다녀

이 파티의 절반 이상이 우릴 알아

얘는 억 벌고 fly 얘는 flex 하고 die

now you know we got the party

party party party

다 불러 모아 네 친구들 다 yeah

party party party

그림 좋아 눈 돌아

party party party

내 뚜껑 없는 차에 태우고 다시

party party party

skrt skrt like

party party party

i'll make it hot

샴페인을 따 비밀 yachty

스토리를 올리니까

DM이 80개가 왔지

이 여자는 약혼반지를 끼고선

남자는 없대

난 일부러 속아주는 척을 해

you a thottie

이 배를 타고 갈 수도 있어 타이티

이 여자는 나랑

데이트 중인 줄 착각해

내 돈은 줘도 사랑은 못 줘 너한테

네 남자가 알면 난 떠

네이버 기사에 좆돼

Amiri Amiri jean을 입고 fly on it

타오른 노을을 봐

내 목걸이는 drownin'

야윈 팔에 엉덩이는 thick 해 마우리

party party yeah

party party party

다 불러 모아 네 친구들 다 yeah

party party party

그림 좋아 눈 돌아

party party party

내 뚜껑 없는 차에 태우고 다시

party party party

skrt skrt like

party party party

나랑 놀면 매일 밤이 party

너를 데려갈 수 있어

프랑스 도시 Paris

내가 나타나면 홍대 클럽 마비

uneducated kid

feel like playboi carti

돈이 너무 많아 섬을 사버릴까 봐

오늘 밤 그냥 네 여자랑

자버릴까 봐

Gucci Louie Fendi

아무거나 골라봐

혹시 내가 하나 사줄지 모르니까

마이너랑 안 놀아난 메이저

스물세 살 이 세상은 내꺼

내 시간은 남들보다 빨러

나 돈 셀테니 내 밑에서 빨어

party party party

다 불러 모아 네 친구들 다 yeah

party party party

그림 좋아 눈 돌아

party party party

내 뚜껑 없는 차에 태우고 다시

party party party

skrt skrt like

party party party

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***