36 ปี วันนี้ กับ ต้น สุชาติ ชวางกูร

36 ปี วันนี้ กับ ต้น สุชาติ ชวางกูร

36 ปี วันนี้ กับ ต้น สุชาติ ชวางกูร

  • วันที่/เวลา : เสาร์, 01 กรกฎาคม 2560

  • สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

  • ราคาบัตร : 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000/800บาท