เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 6 'เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม' #2

เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 6 'เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม' #2

เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 6 เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม 2

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560

  • สถานที่ : หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที. สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

  • ราคาบัตร : 1,500/1,200/1,000/500บาท