คอนเสิร์ต 2023 | คอนเสิร์ต 2023 ในไทย | งานคอนเสิร์ต | Sanook Music
ถาปัดฯ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ

ถาปัดฯ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ

การแสดงคอนเสิร์ต ถาปัดฯ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ ศ 2560 จำนวน 1 รอบ เวลา 20 00 น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รูปแบบของคอนเสิร์ตเป็นการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช โดยนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิเช่น ณัฐ ยนตรรักษ์ ลูกทุ่งถาปัดฯ ดลชัย บุญยะรัตเวช เฉลียง โมเดิร์นด็อก แสตมป์ อภิวัชร์ และ แพท วงเคลียร์ ฯลฯ

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2560

  • สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

  • ราคาบัตร : 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000/800/500บาท

Thai Ticket Major

สนับสนุนเนื้อหา

ถาปัดฯ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ

การแสดงคอนเสิร์ต ถาปัดฯ ร้องบรรเลง เพลงของพ่อ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ ศ 2560 จำนวน 1 รอบ เวลา 20 00 น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รูปแบบของคอนเสิร์ตเป็นการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช โดยนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิเช่น ณัฐ ยนตรรักษ์ ลูกทุ่งถาปัดฯ ดลชัย บุญยะรัตเวช เฉลียง โมเดิร์นด็อก แสตมป์ อภิวัชร์ และ แพท วงเคลียร์ ฯลฯ

คอนเสิร์ตแนะนำอื่นๆ