Shen yun Performing Arts

Shen yun Performing Arts

Shen yun Performing Arts

  • วันที่/เวลา : พุธ, 11 มกราคม 2560

  • สถานที่ : โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

  • ราคาบัตร : 8,000/5,000/4,000/3,000บาท