คอนเสิร์ต 2 สีสันเสียงสวรรค์ กล่อมกรุง

คอนเสิร์ต 2 สีสันเสียงสวรรค์ กล่อมกรุง

คอนเสิร์ต 2 สีสันเสียงสวรรค์ กล่อมกรุง

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 18 กันยายน 2559

  • สถานที่ : โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

  • ราคาบัตร : 2,500/2,000/1,500/1,000บาท