สลา คุณวุฒิ 'คนสร้างเพลง เพลงสร้างคน'

สลา คุณวุฒิ 'คนสร้างเพลง เพลงสร้างคน'

สลา คุณวุฒิ คนสร้างเพลง เพลงสร้างคน

  • วันที่/เวลา : เสาร์, 27 สิงหาคม 2559

  • สถานที่ : Muang Thai Gmm Live House @ Central World Fl.8

  • ราคาบัตร : 2,000/1,500/1,000บาท