เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 5

เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 5

เพลงไทยไพเราะที่สุดในโลก ครั้งที่ 5

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 30 ตุลาคม 2559

  • สถานที่ : ศาลาเฉลิมกรุง

  • ราคาบัตร : 1,500/1,200/1,000/600/500บาท