BSO Classical Concert No.3

BSO Classical Concert No.3

BSO Classical Concert No 3

  • วันที่/เวลา : พฤหัส, 16 มิถุนายน 2559

  • สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

  • ราคาบัตร : 800/500/300บาท