คอนเสิร์ต 2024 | คอนเสิร์ต 2024 ในไทย | งานคอนเสิร์ต | Sanook Music
คอนเสิร์ต 93 ปี ชาลี อินทรวิจิตร เพลงหนังคู่แผ่นดิน

คอนเสิร์ต 93 ปี ชาลี อินทรวิจิตร เพลงหนังคู่แผ่นดิน

คอนเสิร์ต 93 ปี ชาลี อินทรวิจิตร เพลงหนังคู่แผ่นดิน

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 05 มิถุนายน 2559

  • สถานที่ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

  • ราคาบัตร : 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000/800บาท

Thai Ticket Major

สนับสนุนเนื้อหา

คอนเสิร์ต 93 ปี ชาลี อินทรวิจิตร เพลงหนังคู่แผ่นดิน

คอนเสิร์ต 93 ปี ชาลี อินทรวิจิตร เพลงหนังคู่แผ่นดิน

คอนเสิร์ตแนะนำอื่นๆ