Chiang Mai Rock Festival # 2

Chiang Mai Rock Festival # 2

Chiang Mai Rock Festival 2

  • วันที่/เวลา : เสาร์, 30 เมษายน 2559

  • สถานที่ : ห้างพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์

  • ราคาบัตร : 450บาท