คอนเสิร์ต 2023 | คอนเสิร์ต 2023 ในไทย | งานคอนเสิร์ต | Sanook Music
คอนเสิร์ตการกุศล ศิลปิน รวมใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัย

คอนเสิร์ตการกุศล ศิลปิน รวมใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัย

ศิลปิน รวมใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัย รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อผู้ป่วยสูงวัยโรงพยาบาลรามาธิบดี

  • วันที่/เวลา : อาทิตย์, 07 กุมภาพันธ์ 2559

  • สถานที่ : หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที. สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ

  • ราคาบัตร : 3,000/2,000/1,000บาท

Thai Ticket Major

สนับสนุนเนื้อหา

คอนเสิร์ตการกุศล ศิลปิน รวมใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัย

ศิลปิน รวมใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัย รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อผู้ป่วยสูงวัยโรงพยาบาลรามาธิบดี

คอนเสิร์ตแนะนำอื่นๆ