Gear Knight

เป็นวงดนตรีแนวป็อปร็อก เจ้าของเพลงดัง ตกลงเราเป็นอะไรกัน, ตายในหน้าที่ และตบหน้า แนวเพลง: Rock สังกัดค่าย: RS เปิดตัวคร ... อ่านต่อ

เพลงฮิตของ Gear Knight

เพลงใหม่อัพเดท

ประวัติ Gear Knight

เป็นวงดนตรีแนวป็อปร็อก เจ้าของเพลงดัง ตกลงเราเป็นอะไรกัน, ตายในหน้าที่ และตบหน้า

แนวเพลง: Rock
สังกัดค่าย: RS
เปิดตัวครั้งแรก: พ.ศ. 2548

เพลงฮิต:
- ตกลงเราเป็นอะไรกัน
- ตายในหน้าที่
- ตบหน้า

อัลบั้ม:
- Gear Knight (พ.ย. 2548)
- 2Battle (ม.ค. 2550)