อัลบั้ม คู่หวาน คู่กรุง ชุดที่ 2 ก๊อท จักรพันธ์ - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

ศิลปิน ก๊อท จักรพันธ์, ศรัณย่า

20 มิ.ย. 56 14 เพลง

เพลงในอัลบั้ม คู่หวาน คู่กรุง ชุดที่ 2 ก๊อท จักรพันธ์ - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์

อัลบั้มอื่นของ ก๊อท จักรพันธ์