16 ภาพ Power Pat เปิดใจที่มาเพลง "พลัง" ผลงานเพื่อมอบกำลังใจช่วง "โควิด-19"

รูปภาพของ Power Pat เปิดใจที่มาเพลง "พลัง" ผลงานเพื่อมอบกำลังใจช่วง "โควิด-19"

อัลบั้มภาพทั้งหมด Power Pat เปิดใจที่มาเพลง "พลัง" ผลงานเพื่อมอบกำลังใจช่วง "โควิด-19"