5 ภาพจากคำสอนดีๆ “พ่อผู้เป็นแบบอย่าง” ใน The Return of Superman Thailand

รูปภาพของ จากคำสอนดีๆ “พ่อผู้เป็นแบบอย่าง” ใน The Return of Superman Thailand

อัลบั้มภาพทั้งหมด จากคำสอนดีๆ “พ่อผู้เป็นแบบอย่าง” ใน The Return of Superman Thailand

อ่านบทความของอัลบั้มนี้

จากคำสอนดีๆ “พ่อผู้เป็นแบบอย่าง” ใน The Return of Superman Thailand

จากคำสอนดีๆ “พ่อผู้เป็นแบบอย่าง” ใน The Return of Superman Thailand

ตลอดพระชนม์ชีพของในหลวง รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขและทรงเป็นพ่อผู้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน รวมถึงเหล่าคุณพ่อซูเปอร์แมนจาก The Return of Superman Thailand ที่น้อมนำหลักคำสอนและสิ่งที่ในหลวงทรงปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต พร้อมกับสอนลูกๆ ของพวกเขา

เปิดอ่าน635จำนวนแชร์509จำนวนคอมเม้น0