ราคาน้ำมัน รวมเรื่องที่ค้นหา : Sanook Money

แท็ก

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน ใหม่ล่าสุด

ใหม่ล่าสุด
ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 5 ธ.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน64
ราคาน้ำมันวันนี้ 22/11/66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลงทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22/11/66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลงทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 22 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน245
ราคาน้ำมันวันที่ 18 พ.ย. 66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันที่ 18 พ.ย. 66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน ULG ลง 0.50 บาทต่อลิตร เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.60 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ลดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 18 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน83
เลี้ยวเข้าปั๊มตะโกนเต็มถัง! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

เลี้ยวเข้าปั๊มตะโกนเต็มถัง! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 16 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน215
เติมด่วน! ราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

เติมด่วน! ราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 15 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน450
อั้นไว้ก่อน! ราคาน้ำมันวันนี้ 10 พ.ย. 2566 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

อั้นไว้ก่อน! ราคาน้ำมันวันนี้ 10 พ.ย. 2566 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium GSH95 Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 10 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน288
ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 8/11/66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 8/11/66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 8 พ.ย.66 ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วน Premium GSH95 Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 9 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน316
ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 7 พ.ย. 66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันนี้ 7 พ.ย. 66 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 7 พ.ย.66 ปรับราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ GSH91ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร ULG95 GSH95 และพรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 1.00 บาทต่อลิตร E20 และ E85 ลดลง 0.80 บาทต่อลิตร มีผล 7 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

เปิดอ่าน928
ข่าวดี! ราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลงทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลงทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมี่ยม GSH95 Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 1 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน176
ครม. เคาะลดราคาน้ำมันเบนซินยกแผง แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท เริ่ม 7 พ.ย.นี้

ครม. เคาะลดราคาน้ำมันเบนซินยกแผง แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท เริ่ม 7 พ.ย.นี้

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท ระบุ ใช้วิธีปรับลดภาษีสรรพสามิต เริ่ม 7 พ.ย. 66

เปิดอ่าน5,980
วิ่งเข้าปั๊มด่วน! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

วิ่งเข้าปั๊มด่วน! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร พรีเมี่ยม GSH95 เพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร และ Premium ดีเซล เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 31 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน172
ครม. เห็นชอบหลักการลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร นาน 3 เดือน

ครม. เห็นชอบหลักการลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร นาน 3 เดือน

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการลดแก๊สโซฮอลล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร นาน 3 เดือน ส่งกลับไฟเขียวครั้งหน้าคาดมีผลทันที

เปิดอ่าน11,692
เติมด่วน! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

เติมด่วน! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร พรีเมี่ยม GSH95 และ Premium ดีเซล เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 21 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน231
อั้นไว้เติมพรุ่งนี้! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

อั้นไว้เติมพรุ่งนี้! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร พรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 17 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน252
เติมด่วน! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

เติมด่วน! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร พรีเมี่ยม GSH95 และ Premium ดีเซล เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 11 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน282
สบายใจ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

สบายใจ! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.50 บาทต่อลิตร พรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 7 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน216
ไชโย! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ไชโย! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.50 บาทต่อลิตร พรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 6 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน191
ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมี่ยม GSH95 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 4 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน237
ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ข่าวดี! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมี่ยม GSH95 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 3 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เปิดอ่าน209
กำลังโหลดข้อมูล