สวัสดีหุ้นยามเช้า : 16/02/2012 พื้นที่ High Risk, High Return ควรดูจุดถอยที่ 1,115 จุดไว้ด้วย