วิธีเปลี่ยนข้อมูล ประกันสังคม ม.33 ทำเองก็ได้-นายจ้างทำให้ก็ดี เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องมี

วิธีเปลี่ยนข้อมูล ประกันสังคม ม.33 ทำเองก็ได้-นายจ้างทำให้ก็ดี เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องมี

วิธีเปลี่ยนข้อมูล ประกันสังคม ม.33 ทำเองก็ได้-นายจ้างทำให้ก็ดี เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องมี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วิธีเปลี่ยนแปลง ข้อมูลประกันสังคม ม.33 ทำเองได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องผ่านนายจ้างก็ทำได้

ประกันสังคม แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่กรอกเอกสาร สปส.6-10 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย และไม่ต้องผ่านนายจ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม เปลี่ยนข้อมูลประกันสังคม ม.33

เปลี่ยนคำนำหน้านาม - เปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

เลขบัตรประชาชน 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สถานภาพครอบครัว

 • เอกสารทะเบียนสมรส
 • เอกสารใบจดทะเบียนการหย่า
  • กรณีชาวต่างชาติ
   • สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
   • สำเนาใบอนุญาตทำงานคนต่างชาติ (work permit)

เปลี่ยนสัญชาติ

 • หนังสือที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ

หากประสงค์ที่จะเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาล สามารถแนบแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

สามารถให้บุคคลอื่น ยื่นเรื่องแทนได้ โดยต้องเซ็นรับรองสำเนาเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ

ช่องทางยื่นเอกสาร เปลี่ยนข้อมูลประกันสังคม ม.33

 • สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

หรือเปลี่ยนแปลง ผ่านนายจ้าง โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านระบบ e-Service เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

หมายเหตุ ผู้ประกันตนต่างชาติและต่างด้าวต้องยื่นผ่านนายจ้างเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ssotn

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook