เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายกี่บาท

เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายกี่บาท

เงินสมทบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566 "ม.33-ม.39-ม.40" จ่ายกี่บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัปเดตประกันสังคม เดือนตุลาคม 2566 ล่าสุด ประกันสังคม "ม.33-ม.39-ม.40" ต้องจ่ายประกันสังคมกี่บาท

เช็กเงินสมทบประกันสังคม 2566 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนตุลาคม 2566 กี่บาท

ประกันสังคมเดือนตุลาคม 2566 จ่ายกี่บาท?

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 5% หากใครมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบ 750 บาทต่อเดือน

เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 12 เดือน ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 9,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

  • ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 432 บาท

เมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งประกันสังคมตลอดปี เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,184 บาท 

ผู้ประกันตนมาตรา 40

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook