วิธีลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร 2566 ธ.ก.ส. เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช็กคุณสมบัติ-เงื่อนไขเลย

วิธีลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร 2566 ธ.ก.ส. เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช็กคุณสมบัติ-เงื่อนไขเลย

วิธีลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร 2566 ธ.ก.ส. เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช็กคุณสมบัติ-เงื่อนไขเลย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เปิดวิธีลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร ธ.ก.ส. 2566 เริ่ม 1 ต.ค. 66-31 ม.ค. 67 เกษตรกร เช็คเงื่อนไขที่นี่

ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร และบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ 30 ก.ย. 66 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จำนวนกว่า 2.69 ล้านราย

สำหรับเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้จะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

 • เป็นลูกหนี้รายคน (เกษตรกรและบุคคล)
 • มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท
 • มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และ หนี้ค้างชำระ (หนี้ 0-3 เดือน และ หนี้ NPL )

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

1.ประเภทสัญญาเงินกู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการ

 • สัญญาเงินกู้ตามโครงการนโยบายรัฐ / สัญญาเงินกู้ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนธนาคาร
 • สัญญาเงินกู้ตามที่ ธ.ก.ส.กำหนด อาทิ OD ,P/N ,สัญญาเงินกู้ตาม ฉ.35
 • สัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือ หรือ มีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น

2.เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ส่วนกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะออกจากการเข้าร่วมมาตรการจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ธ.ก.ส. โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ต้องเป็นลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • ลูกหนี้ที่ประสงค์จะใช้บริการสินเชื่อตามปกติกับ ธ.ก.ส. โดยก่อนการยื่นขอสินเชื่อ จะต้องสละสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาวงเงินตามศักยภาพ
 • กรณีลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการ เช่น การไม่เข้าร่วมการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ประจำปี หรือไม่เข้าร่วมการอบรมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพที่ ธ.ก.ส. กำหนด หรือก่อภาระหนี้เพิ่มขึ้นกับสถาบัน
 • การเงินอื่นระหว่างเข้าร่วมมาตรการ ธ.ก.ส. จะพิจารณาให้ออกจากมาตรการดังกล่าว

ระยะเวลาในการขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

 • วันที่ 1 ต.ค. 66-31 ม.ค. 67

ช่องทางในการเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

 • แอปพลิเคชัน BAAC Mobile (Android คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ,IOS คลิกดาวน์โหลดที่นี่)
 • ธ.ก.ส.ทุกสาขา (พนักงานจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิ์เช่นเดียวกัน )

วิธีลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธ.ก.ส. 

 • แสดงความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile
 • ธ.ก.ส.จะแจ้งนัดหมายผู้แสดงความประสงค์เพื่อทำข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงินต่อไป (นัดหมายลูกค้าและผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

วิธีดาวน์โหลดติดตั้งแอปฯ BAAC Mobile

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile

 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Android บu Play Store หรือ Huawei AppGallery
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS บน App Store

2. กดติดตั้ง และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

3. เปิดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

thaifarmer

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook