เงินเดือนหมอฟัน เรียนจบแล้วได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่บ้าง

เงินเดือนหมอฟัน เรียนจบแล้วได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่บ้าง

เงินเดือนหมอฟัน เรียนจบแล้วได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่บ้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เงินเดือนหมอฟัน เรียนจบทันตแพทยศาสตร์แล้ว ทำอาชีพอะไรได้บ้าง แต่ละอาชีพได้รับค่าตอบแทนกี่บาท

ทันตแพทย์ หรือหมอฟัน เป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วยรักษาสุขภาพในช่องปากตั้งแต่ฟัน เหงือก กระพุ้งแก้ม และอื่นๆ เป็นหนึ่งอาชีพที่ตลาดมีความต้องการตัวสูงมาก ซึ่งการที่จะเป็นหมอฟันได้นั้น จะต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพก่อน โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนสายวิทย์-คณิต ก่อนที่เข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้านทันตแพทยศาสตร์ โดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ต้องได้รับการรับรองก่อน ผู้เรียนจึงจะมีสิทธิสอบใบประกอบวิชาชีพหลังเรียนจบ

ทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่า เรียนจบทันตแพทยศาสตร์แล้ว จะไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้อธิบายข้อมูลที่น่าสนใจว่า เมื่อเรียนด้านหมอฟันจบแล้วสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น

ทันตแพทย์ในโรงพยาบาล อนามัย หรือ คลินิกทั้งของรัฐและเอกชน

  • ทันตแพทย์มีเวลาเข้างานและเลิกงานเหมือนกับงานราชการ ไม่ค่อยมีการทำงานล่วงเวลา ลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับคนไข้ที่เข้ามาทำการรักษา และให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพช่องปากกับคนไข้ งานทันตแพทย์ในโรงพยาบาลจะเจอคนไข้เยอะกว่าคลินิก

อาจารย์สอนและวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์

  • สอนนักศึกษาทันตแพทย์ให้จบมาเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ แต่การจะมาเป็นอาจารย์สอนได้ต้องจบอย่างน้อยปริญญาโท และต้องทำวิจัยด้วย

จำหน่ายเครื่องมือทันตแพทย์

  • ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องมือทันตแพทย์ และมีหน้าที่ออกไปพบลูกค้า ให้ข้อมูลที่ตัวเองดูแลกับทันตแพทย์ผู้ใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์

ทำงานด้านวิจัยในปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคในช่องปาก

  • ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับโรคและสุขภาพช่องปาก ศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในประเด็นที่ศึกษา ทำการทดสอบ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ ให้งอกงามเป็นองค์ความรู้ใหม่

ประกอบอาชีพอิสระในการตั้งคลินิกรักษาหรือโรงพยาบาลเอกชน

  • ถ้าใช้ทุนหมดแล้วสามารถเปิดคลินิกอิสระหรือทำงานในโรงพยาบาลเอกชนได้

ค่าตอบแทน-เงินเดือนหมอฟัน

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นระบุ ทันตแพทย์ จะมีรายได้อยู่หลายช่องทาง รวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 40,000-80,000 บาทหรือมากกว่าเมื่อเรียนต่อเฉพาะทาง ดังนี้

  • ฐานเงินเดือน ในโรงพยาบาลรัฐประมาณ 18,000 บาท โรงพยาบาลเอกชนประมาณ 22,000 บาทขึ้นไป
  • ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท (ทุกคนที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ จะได้รับเงินเพิ่มอีก 5,000 บาท แต่ถ้าไม่มี ก็ไม่สามารถทำงานได้)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่ทำงานในถิ่นทุรกันดาร เริ่มที่ 10,000 – 20,000 บาท หากประจำในพื้นที่ที่ทุรกันดารมากก็จะได้ค่าเบี้ยเลี้ยงมากขึ้น
  • ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ 10,000 บาท สำหรับหมอฟันที่ไม่ทำคลินิกเอกชนระหว่างที่ใช้ทุน แต่ถ้าหมอทำคลินิกก็จะไม่ได้ส่วนนี้
  • ค่าทำงานล่วงเวลา หากต้องรับเคสคนไข้เพิ่ม หรือมีเคสคนไข้ฉุกเฉินจะต้องรับเงินเพิ่มวันละ 500 บาทขึ้นไป

ถ้าทำคลินิก ค่าตอบแทนคิดเป็น 50% ของการรักษา หากเป็นผู้ขายเครื่องมือทันตแพทย์เงินเดือนทั่วไปนะ 15,000 – 25,000 บาท สามารถเบิกค่าน้ำมันได้ทั้งหมดค่าคอมมิชชันประมาณ 100,000 – 200,000 บาท (ตามยอดขาย มีทั้งรายบุคคล เป็นทีม)

ทั้งนี้ ยอดรายได้ต่างๆ เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างแต่ละองค์กร

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook