สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ฝากครบรับดอกเบี้ยเต็มๆ ลุ้นเงินล้าน

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ฝากครบรับดอกเบี้ยเต็มๆ ลุ้นเงินล้าน

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท ฝากครบรับดอกเบี้ยเต็มๆ ลุ้นเงินล้าน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เช็กเงื่อนไข สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท รับดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วย ลุ้นเงินรางวัลหลายล้านบาท

ธนาคารออมสิน ออกสลากออมสินพิเศษดิจิทัล อายุ 2 ปี งวดที่ 242 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

จุดเด่น

 • ครบอายุได้รับเงินต้นคืน
 • สรุปรวมรายการสลากดิจิทัลทั้งหมด ไว้ในหน้าจอเดียว
 • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 30 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 • ทำรายการ ฝาก - ถอน - ตรวจสอบข้อมูล - สอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการ ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) Application บนมือถือ
 • มูลค่าการลงทุนต่อหน่วยไม่มาก
 • แจ้งเตือนผลการถูกรางวัลสลาก ผ่าน Push Notification และทราบผลการถูกรางวัลรวมของสลากแต่ละฉบับ
 • สามารถตั้งชื่อนามแฝงได้ตามที่ต้องการ (ไม่เกินจำนวนตัวอักษรและวรรคที่ธนาคารกำหนด)

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

อายุ

 • 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

หน่วยละ

 • 100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.80 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.40 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • 1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 • 2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

 • 1. สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท
 • 2. สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
 • 3. วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 • 4. ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการMobile Banking (MyMo)
 • 5. สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

การออกรางวัล

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 31 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
  *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

 • 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • 2. ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอนผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • 3. ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • 4. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารออมสิน หลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตำรวจ อัยการ และประกันตัวจำเลยในชั้นศาล และหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกัน (L/G)

สลากครบอายุ

 • โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 30,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 40 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 2 ปี 0.80 0.40% 100.80

 

การออกรางวัล

ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ (Facebook Live : 9 MCOT) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.10 น.

รางวัลพิเศษ

รางวัลพิเศษ มูลค่า 50,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
กำหนดการออกรางวัลพิเศษ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 รางวัล (กำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ)
เงื่อนไขการรับรางวัลพิเศษ 1. ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลพิเศษผู้ได้รับรางวัลพิเศษทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลพิเศษมารับมอบรางวัล
2. ผู้ได้รับรางวัลพิเศษมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3. ในวันที่มารับมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลพิเศษ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook