เปิดเงินเดือนนายก "เศรษฐา ทวีสิน" นั่งควบนายกฯ-ขุนคลัง ได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่?

เปิดเงินเดือนนายก "เศรษฐา ทวีสิน" นั่งควบนายกฯ-ขุนคลัง ได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่?

เปิดเงินเดือนนายก "เศรษฐา ทวีสิน" นั่งควบนายกฯ-ขุนคลัง ได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ส่องเงินเดือนนายก "เศรษฐา ทวีสิน" นั่งควบ 2 เก้าอี้ นายกรัฐมนตรี และขุนคลัง ได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่

หลังจากที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 ส.ค. 66 อีกทั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

โดยส่วนของ นายกเศรษฐา ทวีสิน ได้นั่งเก้าอี้ควบ 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับค่าตอบแทนของนายเศรษฐา ทวีสิน นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 ระบุว่า ข้าราชการการเมืองจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตัวแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งจากการตรวจสอบตามบัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตัวแหน่งข้าราชการการเมือง

เงินเดือนนายก

  • โดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้รับอัตราเงินเดือน 75,590 บาท อัตราเงินประจำตัวแหน่ง 50,000 บาท รวม 125,590 บาทต่อเดือน

  • ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ได้รับอัตราเงินเดือน 73,240 บาท อัตราเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวม 115,740 บาทต่อเดือน

เมื่อรวมเงินเดือนนายก ทั้ง 2 ตำแหน่ง ดังกล่าว คือ นายกฯ และรัฐมนตรีการคลัง เท่ากับว่า นายเศรษฐา ทวีสิน อาจจะได้รับค่าเหนื่อย เป็นวงเงินรวม 241,330 บาท

ดังนั้น นี้เป็นเพียงการสันนิษฐานเงินเดือนของนายเศรษฐา ทวีสินเท่านั้น ส่วนเรื่องค่าตอบแทนที่จะได้รับค่าตอบแทนจริงๆ นั้น คงต้องให้ท่านผู้อ่านไปถามเจ้าตัวเองแล้วล่ะ 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook