รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน ทุกธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน ทุกธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน ทุกธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รวมอัตราดอกเบี้ยบ้าน ทุกธนาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 คนที่กำลังจะกู้บ้าน หรือรีไฟแนนซ์บ้านอย่างลืมเช็กอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารด้วย

ใครที่กำลังวางแผนจะกู้ซื้อบ้าน หรือต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน อย่าลืมที่จะเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารด้วย เพราะจะช่วยให้ผู้กู้ตัดสินใจยื่นกู้ หรือขอรีไฟแนนซ์บ้านได้ง่าย ซึ่งแต่ละธนาคารได้มีอัตราดอกเบี้ยดังนี้

ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย MRR วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลากู้ (ปี)
ออมสิน 4.70% 6.75% ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย/ประเมิน ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด
กรุงไทย 3.82% 7.12% 100% ของราคาประเมิน  40
ธอส. 4.41% 6.65% 100% ของราคาประเมิน 40
กรุงเทพ 3.30% 6.85% 100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด
ไทยพาณิชย์ 6.58% 6.87% 100% ของราคาประเมิน 30
กรุงศรี 3.63% 6.90% 90% ของราคาประเมิน 30

*อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และคำนวณทางค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์เท่านั้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ย MRR แต่ละธนาคารเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสิน

มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านหลากหลาย เช่น สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง, สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ และกู้เพิ่มเติม รวมถึงสินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปีที่ 1–3 = MRR– 2.050%

ถ้าอ้างอิงจาก MRR ปัจจุบันที่ 6.745 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ปีที่ 1–3 จะอยู่ที่ 4.695% ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ MRR – 0.750% คลิก

ดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงไทย กรณีขอสินเชื่อแบบทำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.82% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ในปีแรกเพียง เดือน 1-3 = 0.57 เดือน 4-12 = MRR - 3.00 และในปีที่ 2 และ 3 = MRR-3.00% ส่วน กรณีการขอสินเชื่อ แบบไม่ได้ทำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.92% โดยปีแรก เดือน 1-3 = 0.57 เดือน 4-12 = MRR - 2.90 ปีที่ 2 และ 3 = MRR-2.90% โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR ปัจจุบันที่ 7.12% คลิก

ดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอยู่หลากหลาย อาทิ สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซม เป็นต้น โดยสินเชื่อชนิดนี้อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงตัวที่ 2.90% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 อยู่ที่ MRR-2.90% ปีที่ 3 อยู่ที่ MRR-2.15% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี คลิก

ดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ

มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้บ้าน คอนโด และทางเลือกของอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายมากที่สุด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.30% แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ปีแรก = MRR-4.9% ปีที่ 2 และปีที่ 3 = MRR-2.80%, แบบที่ 2 ปีแรก = MRR-4.65% ปีที่ 2 = MRR-4.12% และปีที่ 3 = MRR-1.70% และแบบที่ 3 ปีแรก = MRR-3.80% ปีที่2 = MRR-3.30% ปีที่ 3 = MRR-1.50% คลิก

ดอกเบี้ยบ้านธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์มีอัตราดอกเบี้ยทางเลือกสำหรับทั่วไปที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% จากราคาประเมินหลักประกัน กรณีลูกค้าโครงการ /ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือประเภทองค์กร ซึ่งผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 (ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% ของวงเงินกู้) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 6.575% และแบบที่ 2 (ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปีแรกอยู่ที่ 6.620% คลิก

ดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีฯ มีสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านและที่พักอาศัยมากมาย เช่น สินเชื่อคอนโด โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.63% วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลากู้ 30 ปี อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านสำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ และต้องเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย (หลังหักส่วนลดทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมินและราคาซื้อขาย คลิก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook