ศิริกัญญา ตันสกุล นักการเมือง-ตรวจสอบชื่อดัง มีทรัพย์สินสุดชิล

ศิริกัญญา ตันสกุล นักการเมือง-ตรวจสอบชื่อดัง มีทรัพย์สินสุดชิล

ศิริกัญญา ตันสกุล นักการเมือง-ตรวจสอบชื่อดัง มีทรัพย์สินสุดชิล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รู้จัก "ไหม ศิริกัญญา ตันสกุล" นักการเมืองชื่อดังพรรคก้าวไกล นักตรวจสอบงบประมาณการใช้จ่ายของรัฐบาล มีทรัพย์สินสุดชิล

ไหม-ศิริกัญญา ตันสกุล มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว และประกอบธุรกิจเจ้าของกิจการเดินรถเมล์ในจังหวัดชลบุรี เธอสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Economics, Market and Organization, Toulouse School of Economics

ก่อนที่ ไหม ศิริกัญญา ตันสกุล จะเข้าสู่เส้นทางการเมืองนั้น เธอเคยเป็นนักวิจัย สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระหว่างปี 2554 – 2555 ก่อนมาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัย สถาบันอนาคตไทยศึกษา ระหว่างปี 2555 – 2559 และเป็น Senior Consultant, บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด ระหว่างปี 2560 – 2561 และยังเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ (2561-2562)

ปัจจุบัน ไหม ศิริกัญญา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ 2 สมัย (ปี 2562 , 2566) พรรคก้าวไกล และเป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

สำหรับสินทรัพย์ของเธอนั้น สำคักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สิน 5,294,506.23 บาท มีหนี้สิน 2,013,536.33 บาท

ศิริกัญญา ตันสกุล มีทรัพย์สิน 5,294,506.23 บาท แบ่งได้ดังนี้

 • เงินฝาก 10 บัญชี 428,834.09 บาท
 • เงินลงทุน 17 รายการ 915,472.14 บาท ได้แก่
  • กองทุน ASSET PLUS สมอล แอนด์ มิด จำนวน 4,029.97 หน่วย มูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 57,588.26 บาท
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ 6,212.03 หน่วย มูลค่าฯ 42,300.81 บาท
  • กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ 2,893.07 หน่วย มูลค่าฯ 47,359.49 บาท
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส 3,776.50 หน่วย มูลค่าฯ 85,122.38 บาท
  • กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 9,280.75 หน่วย มูลค่าฯ 215,202.10 บาท
  • กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 41.40 หน่วย มูลค่า ฯ 507.92 บาท
  • กองทุนเปิดเคเคพี สตารทิจิค แอสเซ็ท 10,458.30 หน่วย มูลค่าฯ 149.323.56 บาท
  • กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG 11,390.03 หน่วย มูลค่าฯ 139,874.07 บาท
  • Bualuang Long-term Equity Fund 1,432.22 หน่วย มูลค่าฯ 53,954.19 บาท
  • Asia Sermkij Leasing PCL 400 หน่วย มูลค่า ฯ 10,900 บาท
  • บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,700 หน่วย มูลค่าฯ 4,794 บาท
  • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 200 หน่วย มูลค่าฯ 10,750 บาท
  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 500 หน่วย มูลค่า 30,875 บาท
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด 400 หน่วย มูลค่าฯ 25,300 บาท
  • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,800 หน่วย มูลค่าฯ 11,520 บาท
  • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด 300 หน่วย มูลค่าฯ 30,000 บาท
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 4.81 หน่วย มูลค่าฯ 100.36 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารชุด 1 หลัง 3,690,000 บาท
 • สิทธิและสัมปทาน 2 รายการ 260,200 บาท ได้แก่
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย วันที่สิ้นสุด 13 มี.ค.2575
  • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ วันที่สิ้นสุด 15 ส.ค.2572

มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 40,469.76 บาท

เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,973,066.57 บาท

แจ้งข้อมูลรายได้ต่อปี 1,767,720 บาท แบ่งออกเป็น

 • รายได้ประจำ จากเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 1,362,720 บาท
 • เบี้ยประชุม 200,000 บาท
 • รายได้จากทรัพย์สิน เงินปันผล 5,000 บาท
 • รายได้จากการขายกองทุน 200,000 บาท

รายจ่ายต่อปี 1,105,000 บาท แบ่งออกเป็น

 • รายจ่ายประจำ ค่าอุปโภคบริโภค 720,000 บาท
 • ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 250,000 บาท
 • เบี้ยประกัน 35,000 บาท
 • รายจ่ายอื่นๆ
  • เงินบริจาคพรรคการเมือง 100,000 บาท

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีภาษีที่ผ่านมา 1,273,731.34 บาท

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ ของ ศิริกัญญา ตันสกุล นักการเมือง-ตรวจสอบชื่อดัง มีทรัพย์สินสุดชิล

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook