‘ไททัน แคปปิตอล’ จัดกิจกรรม ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน

‘ไททัน แคปปิตอล’ จัดกิจกรรม ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน

‘ไททัน แคปปิตอล’ จัดกิจกรรม ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า ในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านซับตารี โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติ (UN) Sustainable Development Goals หรือ SDGs ตามหัวข้อที่ 2: Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่มุ่งเน้นให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

215553

“ไททัน ปันอิ่ม ปันสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ชุมชน” เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยไททัน แคปปิตอลฯ ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับการจัดทำโครงการเพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน ทั้งการปลูกผักอินทรีย์ การทำโรงเรือนเพาะเห็ดปลอดสารเคมี การเลี้ยงเป็ด ไก่และปลา เพื่อเพิ่มโภชนาการอาหารกลางวัน”

187195

นายแทนไท กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการ “มัคคุเทศก์น้อยสอยดาว” เพื่อรองรับการเป็นแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเติบโตในอนาคตของ“ซับตารี” ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ชุมชนมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะตัว โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกฝนให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายแหล่งท่องเที่ยวและบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้ เพื่อนำไปสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพในอนาคต และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

267283

“ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยหลังจากนี้ ไททัน แคปปิตอลฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของโครงการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป และเราพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อว่า พลังแห่งการแบ่งปัน คือ พลังแห่งการให้อย่างยั่งยืน” นายแทนไท กล่าวในตอนท้าย

473830

สำหรับบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านซับตารี ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียนและคนในชุมชนมากมาย พร้อมเยี่ยมชมหลุมหลบภัย ประวัติศาสตร์ซับตารี นำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยสอยดาว พร้อมทำกิจกรรมร่วมสนุกกับน้อง ๆ และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ และร่วมปลูกผักที่แปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มเป็ด ฟาร์มไก่ ฟาร์มเห็ด และปล่อยปลาลงสู่บ่อเลี้ยงปลา

จากนั้นได้เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็น “เขาระฆัง” หินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีเสียงเคาะกังวานดังเหมือนระฆัง “หินโขลงช้าง” หินธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายโขลงช้าง ที่สามารถมองเห็นแสงสะท้อนจากตัวหินในยามค่ำคืนปรากฏเป็นรูปเศียรพญานาค รวมถึงสำรวจอุโมงค์เขาถ้ำพระ ก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมวัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง) เพื่อสักการะพระพุทธรูปหยกขาว น้ำหนัก 6 ตัน และพระพุทธรูปศิลาทรายเขียว น้ำหนัก 140 ตัน ชนิดก้อนเดียว ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี (พังงอน) ณ วัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง) ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook