ออมสิน ฉลอง 111 ปี จัดเต็มเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูง-เพิ่มเงินรางวัลสลากออมสิน

ออมสิน ฉลอง 111 ปี จัดเต็มเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูง-เพิ่มเงินรางวัลสลากออมสิน

ออมสิน ฉลอง 111 ปี จัดเต็มเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูง-เพิ่มเงินรางวัลสลากออมสิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ออมสิน ฉลอง 111 ปี จัดเต็มเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าฝากประจำ 1.6% ต่อปี เปิดรับฝาก 1-11 เม.ย. นี้ แถมเพิ่มเงินรางวัลสลากออมสิน 2 ปี งวดใหม่เป็น 30 ล้านบาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารออมสิน ก้าวสู่ปีที่ 111 ในวันที่ 1 เม.ย. 66 ธนาคารจะเปิดให้ประชาชนฝากเงินรับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.6% ต่อปีแเป็นเงินฝาก 11 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสสุดในขณะนี้ เพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศมาอย่างยาวนาน รวมถงประกาศเพิ่มเงินรางวัลที่ 1 เป็น 30 ล้านบาท สำหรับสลากออมสิน 2 ปีงวดใหม่ที่จะเปิดรับฝากในวันที่ 2 เม.ย. 66 ด้วย

gsb

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ระยะเวลาฝากเงิน 11 เดือน ให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) ดังนี้

  • ขั้นที่ 1 (เดือนที่ 1-7) อัตราดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี
  • ขั้นที่ 2 (เดือนที่ 8-10) อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี
  • ขั้นที่ 3 (เดือนที่ 11) อัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.36% ต่อปี บุคคลธรรมดาได้รับสิทธิประโยชน์ดอกเบี้ยไม่ถูกหักภาษี

ดังนั้น ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดในขณะนี้เมื่อเทียบกับเงินฝากอื่นที่มีระยะเวลาฝากเงิน 11 เดือนเท่ากัน เปิดให้ฝากเงินได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และไม่จำกัดวงเงินรับฝาก ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-11 เม.ย. 66 เท่านั้น

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบสลาก และสลากดิจิทัล เพิ่มเงินรางวัลที่ 1 จากเดิม 10 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท และเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จาก 20 บาท เป็น 40 บาท พร้อมกับเพิ่มดอกเบี้ยเมื่อฝากครบอายุจาก 0.15 บาทต่อหน่วย เป็น 0.30 บาทต่อหน่วย เริ่มต้นรับฝากหน่วยละ 100 บาท โดยเปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 66 เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และแอป MyMo โดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 2 พ.ค. 66

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการออมให้กับเด็กที่เกิดในวันที่ 1 เม.ย. 66 หรือทุกปี ธนาคารได้มีการมอบเงินทุนประเดิมให้เด็กรายละ 500 บาท โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย นำสูติบัตรฉบับจริงของเด็กพร้อมสำเนาเอกสารทางราชการยืนยันตัวตนบิดา/มารดามาแสดงที่สาขาธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 30 ธ.ค.2566 ทั้งนี้ วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันมงคลยิ่งของธนาคารออมสิน ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้ง “คลังออมสิน” ด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสิน เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2456

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook