บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน 12.5 ล้านคน รับเงินครบทุกกระเป๋า 1 เม.ย. นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน 12.5 ล้านคน รับเงินครบทุกกระเป๋า 1 เม.ย. นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ยืนยันตัวตนผ่าน 12.5 ล้านคน รับเงินครบทุกกระเป๋า 1 เม.ย. นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 12.5 ล้านคน ได้รับเงินโอนครบทุกกระเป๋า 1 เม.ย. นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ยืนยันตัวตนแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 66 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน 12,565,853 คน (คิดเป็น 86.09% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด จำนวน 14,596,820 คน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกลุ่มดังกล่าวจะใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับในวันที่ 1 เม.ย. 66 มีดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2566

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน
  • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เดือน เม.ย.-มิ.ย.) ใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00–23.00 น. ของทุกวัน

วันที่ 18 เมษายน 2566

  • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากยืนยันตัวตนล่าช้าจะไม่ได้รับวงเงินใช้จ่ายย้อนหลังครบทุกกระเป๋าด้วย

ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน และผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จในวันที่ 26 มี.ค. 66 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,030,967 คน ยังสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตามวันเวลาที่กำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ยืนยันตัวตน เริ่มใช้สิทธิ การทบสิทธิ (เฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าฯ)
1-26 มี.ค. 66 1 เม.ย. 66 -
27 มี.ค.-26 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 จำนวน 1 เดือน (เม.ย. 66)
27 เม.ย.-26 พ.ค. 66 1 มิ.ย. 66 จำนวน 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค. 66)
27 พ.ค.-26 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 จำนวน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 66)

ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการยืนยันตัวตน และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

กรณีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งดังกล่าวข้างต้น สำหรับกรณีที่ผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จเนื่องจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ขอผู้ผ่านที่ผ่านเกณฑ์กลุ่มนี้ติดต่อธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook