การประปาส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนลดค่าน้ำ สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนลดค่าน้ำ สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนลดค่าน้ำ สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะได้รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาทต่อครัวเรือน กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท โดยผู้ที่มีสิทธิจะยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน 100 บาท แต่ต้องชำระส่วนเกินด้วยตนเอง ถ้าใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องรับผิดชอบภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

โดย ส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับก็ต่อเมื่อลงทะเบียนลดค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค

ช่องทางการลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค

 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. 

 • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำ ผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้น้ำหากหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน หรือหมายเลขผู้ใช้น้ำของบ้านที่ใช้สิทธิสวัสดิการได้มีการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้

 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้
  • เลขบัตรประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน
  • เลขที่ผู้ใช้น้ำ ระบุเลขที่ผู้ใช้น้ำ ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
  • เลือกรูปภาพให้ถูกต้องตามที่ระบบให้เลือก และคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"
 • ระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อขึ้นข้อความ "ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"

ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนต่างๆ

 • กรณีที่ระบุเลขที่ผู้ใช้น้ำไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ "เลขที่ผู้ใช้น้ำไม่ถูกต้อง"
 • กรณีเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ "เลขบัตรประชาชนนี้ไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ"
 • กรณีมีเลขบัตรประชาชนนี้ในระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค"
 • กรณีมีเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ในระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค"
 • กรณีไม่สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
 • กรณีไม่พบข้อมูลสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"

ตรวจสอบสถานะ/ยกเลิกการลงทะเบียน ลดค่าน้ำกับการประปาส่วนภูมิภาค 

 • ผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ/ยกเลิกการลงทะเบียน"
 • ค้นหาข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐโดยทำการกรอกเลขบัตรประชาชน
 • ระบบจะแสดงข้อมูลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และสามารถลบข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่ม เครื่องหมายถังขยะ
 • ระบบจะแสดงข้อมูลและให้ระบุเลขที่ใบแจ้งค่าน้ำเดือนล่าสุด เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook