ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดินบ้าน-พื้นที่เกษตร-ที่รกร้าง 15% ในปีภาษี 66

ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดินบ้าน-พื้นที่เกษตร-ที่รกร้าง 15% ในปีภาษี 66

ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีที่ดินบ้าน-พื้นที่เกษตร-ที่รกร้าง 15% ในปีภาษี 66
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดยให้ลดจำนวนภาษีในอัตรา 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2566 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกเหนือจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย, ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างปล่าวหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 19 มี.ค.เป็นต้นไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook