ประกันสังคม ม.33 จ่อปรับฐานคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหม่

ประกันสังคม ม.33 จ่อปรับฐานคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหม่

ประกันสังคม ม.33 จ่อปรับฐานคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหม่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประกันสังคม ม.33 ต้องรู้ กระทรวงแรงงาน เตรียมกำหนดฐานคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหม่ ใครต้องจ่ายเท่ากี่บาท

กระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย law.go.th

โดยร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... มีการปรับฐานค่าจ้างขั้นสูงจาก 15,000 บาท อย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นสูงสุด 23,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2573 เป็นต้นไป

สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ และขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ... มีดังนี้

527603

ข้อ 1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป
ข้อ 2. ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข้อ 3. ค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ละคน ให้กำหนดขั้นต่ำและขั้นสูง ดังต่อไปนี้
(1.) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567-31 ธ.ค. 2569 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 17,500 บาท
(2.) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2570-31 ธ.ค. 2572 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
(3.) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2573 เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 23,000 บาท

ปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา 33 จะคำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ 5% ต่อเดือน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ดังนี้

 • เงินเดือน 5,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 250 บาท
 • เงินเดือน 10,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 500 บาท
 • เงินเดือน 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750 บาท
 • เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป จ่ายเงินสมทบ 750 บาท

หากเป็นตามร่างกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ฉบับใหม่ ประกันสังคม ม.33 จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มตามตัวอย่างดังนี้

ปี 2567-2569 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 17,500 บาท

 • เงินเดือน 5,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 250 บาท
 • เงินเดือน 10,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 500 บาท
 • เงินเดือน 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750 บาท
 • เงินเดือน 17,500 บาท จ่ายเงินสมทบ 875 บาท
 • เงินเดือน 17,500 บาทขึ้นไป จ่ายเงินสมทบ 875 บาท

ปี 2570-2572 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

 • เงินเดือน 5,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 250 บาท
 • เงินเดือน 10,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 500 บาท
 • เงินเดือน 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750 บาท
 • เงินเดือน 17,500 บาท จ่ายเงินสมทบ 875 บาท
 • เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 1,000 บาท
 • เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป จ่ายเงินสมทบ 1,000 บาท

ปี 2573 เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 23,000 บาท

 • เงินเดือน 5,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 250 บาท
 • เงินเดือน 10,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 500 บาท
 • เงินเดือน 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 750 บาท
 • เงินเดือน 17,500 บาท จ่ายเงินสมทบ 875 บาท
 • เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 1,000 บาท
 • เงินเดือน 23,000 บาท จ่ายเงินสมทบ 1,150 บาท
 • เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป จ่ายเงินสมทบ 1,150 บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook