สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบ หน่วยละ 100 ดอกเบี้ยดี แถมลุ้นเงิน 10 ล้านบาท

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบ หน่วยละ 100 ดอกเบี้ยดี แถมลุ้นเงิน 10 ล้านบาท

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบ หน่วยละ 100 ดอกเบี้ยดี แถมลุ้นเงิน 10 ล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เปิดเงื่อนไข สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบ หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยดี ปลอดภาษี ลุ้นเงินรางวัลละ 10 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี แบบใบ หน่วยละ 100 บาท ดอกเบี้ยดี ปลอดภาษี ลุ้นเงินรางวัล 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่น

สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 233 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

 • ครบอายุได้รับเงินต้นคืน
 • ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 66 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

อายุ

 • 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

หน่วยละ

 • 100 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ย

 • ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.075 ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

 • 1. ฝากไม่ครบ 6 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
 • 2. ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

วงเงินในการรับฝาก

 • 1. ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)
 • 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

การออกรางวัล

 • ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 31 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม)
  *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

การรับเงินรางวัล

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

เงื่อนไขหลัก

 • 1. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • 2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
 • 3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

สลากครบอายุ

 • โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

เงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1 1 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2  1 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 3,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 20 บาท

 *กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ดอกเบี้ยครบอายุ

ระยะเวลาฝาก  ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย) อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถอนได้รับเงินคืน (บาท)
ฝากครบ 2 ปี 0.15 0.075% 100.15

 

การออกรางวัล

 • ธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ (Facebook Live : 9 MCOT) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.10 น.

รางวัลพิเศษสาหรับการฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

 • ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566

เงื่อนไขการลุ้นรางวัลพิเศษ

 • 1. ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก) ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 • 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

เงินรางวัลพิเศษ

 • รางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 28 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 28 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 28 รางวัล

การออกรางวัลพิเศษ

ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2566 จำนวน 14 รางวัล รวม 14 ล้านบาท
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2566 จำนวน 14 รางวัล รวม 14 ล้านบาท

การรับเงินรางวัลพิเศษ

 • โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook