ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สรุปประกาศผล "ผ่าน-ไม่ผ่าน" วันไหน

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สรุปประกาศผล "ผ่าน-ไม่ผ่าน" วันไหน

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สรุปประกาศผล "ผ่าน-ไม่ผ่าน" วันไหน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เช็กสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ คลังเฉลยแล้วประกาศรายชื่อคน "ผ่าน-ไม่ผ่าน" วันไหน

ความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ กระทรวงการคลังได้เผยว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จำนวน 44.51 ล้านคน สามารถตรวจสอบได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

 • ผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th
 • ตรวจสอบที่หน่วยงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
  • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
  • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา
 • สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 เวลาทำการ 08.30–17.30 น.

ล่าสุด เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ระบุข้อความว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

card

ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook