กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ เช็กเลย

กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ เช็กเลย

กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ เช็กเลย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เช็กเงื่อนไข กู้เงินสูงสุด 500,000 บาท กับ ธ.ก.ส. กับสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์ ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก ชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 60 เดือน

เพจเฟซบุ๊ก ธ.ก.ส. โพสต์ข้อความระบุ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้วย "สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์” วงเงินสูงสุด 500,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก ชำระเป็นรายเดือนสูงสุด 60 เดือน โดยผู้ที่มีสิทธิขอสินเชื่อจะต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ

loan

สำหรับรายละเอียด คุณสมบัติ และเงื่อนไขของสินเชื่อดังกล่าว ล่าสุดได้พบข้อมูลจากเว็บไซต์ ธ.ก.ส. โดยระบุไว้ดังนี้

สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์

 • เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

วัตถุประสงค์

 • สินเชื่ออเนกประสงค์

ระยะเวลาชำระคืน

 • ชำระหนี้เป็นรายเดือน ยอดชำระเท่ากันทุกเดือน
 • ชำระหนี้สูงสุด 60 งวด

ประเภทของการผ่อนชำระ

 • ชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากับทุกงวด

หลักการผ่อนชำระ

 • การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)

 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

อัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ

 • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยปรับบนฐานของต้นเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจริงตามสัญญา (MRR+3)

หลักประกันเงินกู้

 • บุคคลที่สังกัดหน่วยงานเดียวกับผู้กู้ 2 คน ค้ำประกัน
 • อสังหาริมทรัพย์
 • สลากออมทรัพย์ หรือเงินฝากของธนาคาร

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 • รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน (เฉพาะของผู้ขอกู้) น้อยกว่า 30,000 บาท กูได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้รวม
 • รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน (เฉพาะของผู้ขอกู้) ตั้งแต่ 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

หน่วยงานที่สามารถร่วมโครงการ

 • โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอ
 • โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
 • โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย
 • โรงพยาบาลของรัฐอื่นๆ หรือของรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานของหน่วยงานราชการ พนักงานราชการ ต้องปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในท้องที่ดำเนินงานของสาขาที่ขอขั้นทะเบียนเป็นลูกค้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ลูกจ้างประจำ พนักงานองค์กรตามกฎหมาย จะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ขอกู้
 • ต้องบรรลุนิติภาวะ และไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 • เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ไม่นับรวมสวัสดิการอื่นๆ
 • ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน หรือให้หน่วยงานรวบรวมเงินส่งชำระหนี้ต่อธนาคารทุกสิ้นเดือน

เอกสารและหลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • สลิปเงินเดือน
 • เครดิตบูโร
 • หลักฐานหรือเอกสารที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

debt_page-0003

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook