ประกันสังคม ม.33 ใช้ลดหย่อนภาษีปี 2565 ได้สูงสุดกี่บาท

ประกันสังคม ม.33 ใช้ลดหย่อนภาษีปี 2565 ได้สูงสุดกี่บาท

ประกันสังคม ม.33 ใช้ลดหย่อนภาษีปี 2565 ได้สูงสุดกี่บาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2565 ได้สูงสุดกี่บาท

ปี 2565 เป็นอีกหนึ่งปีที่รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วยการปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมนุษย์เงินเดือนจะมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้น แต่ในทางกลับกันคือ จำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่รัฐบาลปรับลดให้นั้น ช่วยลดหย่อนภาษีปี 65 ได้น้อยลงนั่นเอง

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ประกันสังคม ม.33 จะต้องขอเอกสารที่ได้จากสถานประกอบการที่ตนเองทำงานอยู่ โดยนายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะแสดงยอดประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่หักไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นเสียภาษีประจำปี

ซึ่งเงินสมทมทบประกันสังคม มาตรา 33 นำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท (คำนวณจากอัตราสมทบ 5% X เพดานรายได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท =750 บาทต่อเดือน X 12 เดือนเท่ากับ 9,000 บาทต่อปี)

ซึ่งในปี 2565 มีการปรับลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะทำให้สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ไม่เกิน 6,300 บาท

 • เดือน ม.ค. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 5% สูงสุด 750 บาท
 • เดือน ก.พ. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 5% สูงสุด 750 บาท
 • เดือน มี.ค. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 5% สูงสุด 750 บาท
 • เดือน เม.ย. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 5% สูงสุด 750 บาท
 • เดือน พ.ค. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 1% สูงสุด 150 บาท
 • เดือน มิ.ย. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 1% สูงสุด 150 บาท
 • เดือน ก.ค. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 1% สูงสุด 150 บาท
 • เดือน ส.ค. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 5% สูงสุด 750 บาท
 • เดือน ก.ย. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 5% สูงสุด 750 บาท
 • เดือน ต.ค. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 3.5% สูงสุด 450 บาท
 • เดือน พ.ย. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 3.5% สูงสุด 450 บาท
 • เดือน ธ.ค. 65 ประกันสังคม ม.33 ส่งเงินสมทบประกันสังคม 3.5% สูงสุด 450 บาท

ดังนั้น หากรับเงินนำส่งสมทบประกันสังคมปี 2565 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,300 บาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook