ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังประกาศผล "ผ่าน-ไม่ผ่าน" เกณฑ์ในเดือน ม.ค. 66

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังประกาศผล "ผ่าน-ไม่ผ่าน" เกณฑ์ในเดือน ม.ค. 66

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังประกาศผล "ผ่าน-ไม่ผ่าน" เกณฑ์ในเดือน ม.ค. 66
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด คลังเตรียมประกาศผล "ผ่าน-ไม่ผ่าน" หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในเดือน ม.ค. 66

หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-31 ต.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกับเปิดโอกาสให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สมัครไม่สมบูรณ์ภายในวันที่ 17 พ.ย. 65 นั้น และได้มีการทยอยประกาศผลการลงทะเบียนว่าได้รับข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ จนกระทั่งล่าสุด วันที่ 25 พ.ย. 65 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการลงทะเบียนของผู้สมัครว่าได้รับข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่

แม้ว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งก็มีทั้งจำนวนผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ราว 19.6 ล้านคน และมีจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ราว 1.38 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังนี้จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขใดๆ ได้อีกแล้ว เพราะปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปิดการแก้ไขข้อมูลไปเมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา

tm

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน ที่ได้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์กว่า 19.6 ล้านคนนั้น จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ในเดือน ม.ค. 66

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. ต้องไม่เป็น

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
 • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
 • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ข้าราชการการเมือง ส.ส., ส.ว.

4. รายได้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)

 • รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล และครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ

 • ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท/บุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

6. ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต

(การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว)

8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

ห้องชุดขนาด ไม่เกิน 35 ตร.ม.

 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

ห้องชุด

 • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันไม่เกิน 35 ตร.ม.ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

1. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว

 • กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.

2. ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ โดยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติการตรวจสอบสิทธิจะต้องเข้าสู่กระบวนการรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านจะมี 2 กรณีคือ ไม่ได้รับสิทธิ และต้องการยื่นอุทธรณ์